mẫu hợp đồng lao động thời vụ

Hợp đồng thời vụ là gì

Hợp đồng thời vụ là thoả thuận lao động dưới 12 tháng hoặc thực hiện các công việc tạm thời không liên tục chỉ được ký hợp đồng lao động thời vụ tối đa 02 lần liên tiếp. Sau khi ký hợp đồng lao động thời vụ 02 lần liên tiếp mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Hợp đồng lao động thời vụ

Theo quy định tại Điều 22 Bộ luật Lao động 2012, hợp đồng lao động thời vụ được ký kết khi các bên thỏa thuận về một công việc có tính chất tạm thời, không thường xuyên, hoặc có thể hoàn thành dưới 12 tháng.

Mau-hop-dong-lao-dong-thoi-vu_0805141907_2211180448

Download mẫu hợp đồng lao động thời vụ

https://raovat321.net/blog/wp-content/uploads/2021/10/Mau-hop-dong-lao-dong-thoi-vu_0805141907_2211180448.pdf

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng lao động thời vụ

(1) Lưu ý thời hạn của công việc mang tính chất thời vụ không được quá 12 tháng.
(2) Ghi rõ bộ phận, địa chỉ nơi người lao động làm việc.
(3) Ghi chi tiết công việc người lao động phải thực hiện theo hợp đồng này. Càng chi tiết bao nhiêu càng tránh được tranh chấp có thể xảy ra.
(4) Theo quy định tại Điều 104 Bộ luật Lao động 2012:
– Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ/ngày và 48 giờ/tuần;
– Thời giờ làm việc không quá 06 giờ/ngày đối với những người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
(5) Tùy theo chính sách của người sử dụng lao động, phương tiện đi lại có thể do người lao động tự túc hoặc do doanh nghiệp đưa đón.
(6) Theo quy định tại Điều 90 Bộ luật Lao động 2012:
– Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp và các khoản bổ sung khác.
– Tiền lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.
(7) (8) (9) Căn cứ theo quy chế tiền lương, tiền thưởng áp dụng trong doanh nghiệp.
(10) Theo quy định tại Điều 108 Bộ luật Lao động 2012:
– Người lao động làm việc liên tục 08 giờ hoặc 06 giờ nêu trên được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút.
– Trường hợp làm việc vào ban đêm, thì được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút.
– Mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 01 ngày và 04 ngày/tháng.
(11) Trách nhiệm bồi thường vi phạm và trách nhiệm vật chất căn cứ vào nội quy, quy chế của doanh nghiệp.
Lưu ý: Doanh nghiệp chỉ được ký hợp đồng lao động thời vụ tối đa 02 lần liên tiếp. Sau khi ký hợp đồng lao động thời vụ 02 lần liên tiếp mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Từ khoá tìm kiếm hợp đồng thời vụ

 • hợp đồng thời vụ
 • hợp đồng lao động thời vụ
 • maẫu hợp đồng thời vụ
 • mẫu hợp đồng thời vụ
 • maẫu hợp đồng lao động thời vụ
 • hợp đồng thời vụ 6 tháng
 • mẫu hợp đồng lao đông thời vụ mới nhất 2016
 • cách tính thuế tncn đối với hợp đồng thời vụ
 • quy định về hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng
 • mau hop dong lao dong thoi vụ
 • hợp đồng thời vụ có phải đóng bảo hiểm không
 • hợp đồng thời vụ là gì
 • hợp đồng thời vụ 2021
 • hợp đồng thời vụ 2018
 • hợp đồng thời vụ dưới 1 tháng
 • quy định về hợp đồng thời vụ 2018
 • hợp đồng thời vụ 3 tháng được ký mấy lần
 • hợp đồng thời vụ có đóng bảo hiểm không
 • hợp đồng thời vụ 3 tháng
 • hợp đồng thời vụ có đóng bhxh không
 • mẫu hợp đồng lao đông thời vụ mới nhất
 • mau hop dong lao dong thoi vu
 • mau hop dong thoi vu
 • hợp đồng lao đông thời vụ
 • ký hợp đồng thời vụ
 • hợp đồng thời vụ có phải đóng bảo hiểm
 • hợp đồng thời vụ có phải đóng bhxh
 • hop dong thoi vu
 • hợp đồng thời vụ được ký bao nhiêu lần
 • khấu trừ thuế tncn đối với hợp đồng thời vụ
 • ký hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng
 • mẫu hợp đồng thời vụ dưới 12 tháng
 • quy định về hợp đồng thời vụ
 • mẫu hợp đồng lao động thời vụ
 • hợp đồng thời vụ có phải đóng thuế tncn
 • mẫu hợp đồng thời vụ 2021
 • mẫu hợp đồng thuế nhân công thời vụ
 • hợp đồng thời vụ 3 tháng có phải đóng bhxh
 • hợp đồng thời vụ được ký mấy lần trong năm
 • hợp đồng thời vụ có phải đóng bhxh không
 • hợp đồng thời vụ có đóng bhxh không 2019
 • hợp đồng thuê nhân công thời vụ
 • hợp đồng thời vụ mẫu
 • mẫu hợp đồng thời vụ 2015
 • hợp đồng thời vụ tiếng anh là gì
 • mẫu hợp đồng thời vụ 2018
 • ký hợp đồng thời vụ nhiều lần
 • hợp đồng thời vụ có đóng bhxh không 2018
 • hợp đồng thời vụ được ký mấy lần
 • hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng được ký mấy lần
 • ký hợp đồng thời vụ dưới 1 tháng
 • mẫu hợp đồng thời vụ không đóng bảo hiểm
 • hợp đồng thời vụ cho công nhân xây dựng
 • hợp đồng thời vụ trên 3 tháng
 • bỏ hợp đồng thời vụ
 • quy định về hợp đồng lao động thời vụ
 • mẫu hợp đồng lao đồng thời vụ dưới 3 tháng
 • mẫu hợp đồng thuê nhân công thời vụ
 • mẫu hợp đồng thời vụ 3 tháng
 • hợp đồng thời vụ 6 tháng có phải đóng bhxh
 • hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng
 • hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng có phải đóng bhxh
 • mẫu hợp đồng thời vụ mới nhất
 • hợp đồng thời vụ tối đa bao nhiêu tháng
 • mẫu hợp đồng thời vụ mới nhất 2016
 • mẫu hợp đồng thời vụ trong xây dựng
 • mẫu hợp đồng lao đông thời vụ mới nhất 2015
 • mẫu hợp đồng thời vụ 2016
 • hop dong lao dong thoi vu
 • mẫu hợp đồng thời vụ 2017
 • doanh nghiệp chỉ được ký kết hợp đồng thời vụ tối đa 2 lần liên tiếp
 • hợp đồng thời vụ tiếng anh
 • hợp đồng lao đông thời vụ mới nhất 2019
 • thuế thu nhập cá nhân cho hợp đồng thời vụ
 • mẫu hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng
 • mẫu hợp đồng thời vụ dưới 1 tháng
 • mẫu hợp đồng thời vụ 2019
 • hợp đồng lao đọng thời vụ
 • tính thuế tncn cho hợp đồng thời vụ
 • hop dong lao dong thoi vụ
 • hợp đồng thời vụ 2016
 • hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng
 • hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng thuế tncn
 • thuế tncn đối với hợp đồng thời vụ
 • được ký hợp đồng thời vụ mấy lần
 • có được ký hợp đồng thời vụ nhiều lần
 • thời gian hợp đồng thời vụ
 • hợp đồng thời vụ nghỉ báo trước bao nhiêu ngày
 • hợp đồng thời vụ được ký tối đa bao nhiêu tháng
 • hợp đồng lao động thời vụ tiếng anh
 • quy định về hợp đồng thời vụ năm 2018
 • quy định ký hợp đồng thời vụ
 • quyết toán thuế tncn đối với hợp đồng thời vụ
 • hợp đồng thời vụ trong tiếng anh là gì
 • quy định về ký hợp đồng thời vụ
 • được ký bao nhiêu lần hợp đồng thời vụ
 • thuế tncn hợp đồng thời vụ
 • thuế tncn với hợp đồng thời vụ
 • hợp đồng thuê thời vụ
 • quy định hợp đồng thời vụ
 • hợp đồng thời vụ có thời hạn bao lâu
 • hợp đồng thời vụ năm 2018
 • mau hop dong lao dong thoi vụ 2017
 • đơn phương chấm dứt hợp đồng thời vụ
 • hop dong thoi vu co phai nop thue tncn khong
 • mẫu hợp đồng thời vụ 6 tháng
 • hợp đồng thời vụ có phải đóng bảo hiểm xã hội
 • ký hợp đồng thời vụ với người nước ngoài
 • mẫu hợp đồng công nhân thời vụ
 • mẫu hợp đồng lao đông thời vụ mới nhất 2017
 • mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng dịch vụ trước thời hạn
 • hop dong thoi vu co dong bao hiem xa hoi khong
 • mẫu hợp đồng lao đông thời vụ mới nhất 2018
 • thuế thu nhập cá nhân với hợp đồng thời vụ
 • các loại hợp đồng thời vụ
 • mẫu hợp đồng thời vụ song ngữ
 • mẫu hợp đồng thời vụ mới nhất 2018
 • quy định hợp đồng lao động thời vụ
 • hợp đồng thời vụ được ký mấy tháng
 • hợp đồng thời vụ 2017
 • hop dong lao dong thoi vu co phai dong bao hiem khong
 • thời hạn ký hợp đồng thời vụ
 • ký hợp đồng thời vụ không đóng bảo hiểm
 • mẫu hợp đồng thời vụ 3 tháng mới nhất
 • hop dong thoi vu duoc ky bao nhieu thang
 • mau hợp đồng lao động thời vụ
 • thanh lý hợp đồng dịch vụ trước thời hạn
 • mẫu hợp đồng làm việc thời vụ
 • hop dong thoi vu 6 thang
 • thời hạn của hợp đồng thời vụ
 • mẫu hợp đồng lao đông thời vụ mới nhất 2014
 • mẫu hợp đồng thời vụ trên 3 tháng
 • cách làm hợp đồng thời vụ
 • hợp đồng thời vụ theo giờ
 • thế nào là hợp đồng thời vụ
 • hop dong cong tac vien thoi vu
 • thời gian ký hợp đồng thời vụ
 • mẫu hợp đồng lao động thời vụ 2017
 • mẫu hợp đồng lao động thời vụ dưới 3 tháng
 • chấm dứt hợp đồng thời vụ
 • hợp đồng thời vụ mấy tháng
 • gia hạn hợp đồng thời vụ
 • được ký bao nhiêu hợp đồng thời vụ
 • hợp đồng bảo vệ thời vụ
 • hợp đồng thời vụ là
 • hợp đồng lao động thời vụ 2016
 • mức lương hợp đồng thời vụ
 • bản cam kết hợp đồng thời vụ
 • hop dong lao dong thoi vu duoc ky bao nhieu lan
 • hợp đồng lao động với nhân viên thời vụ
 • mẫu hợp đồng lao động thời vụ mới nhất
 • hop dong thoi vụ
 • hợp đồng lao động thời vụ dưới 1 tháng
 • hợp đồng thời vụ 2015
 • hợp đồng lao động thời vụ có phải đóng bảo hiểm không
 • hợp đồng lao động thời vụ được ký bao nhiêu lần
 • loại hợp đồng thời vụ
 • ký hợp đồng thời vụ 6 tháng
 • mẫu hợp đồng lao dộng thời vụ
 • hợp đồng thuê chuyên gia thời vụ
 • hop dong lao dong thoi vu duoc ky may lan
 • quy định về việc ký hợp đồng thời vụ
 • tính thuế tncn hợp đồng thời vụ trên 3 tháng
 • hợp đòng thời vụ
 • thuế thu nhập cá nhân theo hợp đồng thời vụ
 • hợp đồng thử việc và hợp đồng thời vụ
 • hop dong thoi vu co duoc nghi le tet khong
 • mẫu hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng mới nhất
 • tải mẫu hợp đồng lao động thời vụ
 • hợp đồng nhân viên thời vụ
 • mẫu hợp động lao động thời vụ
 • ký hợp đồng lao động thời vụ
 • hợp đồng lao động thời vụ 2017
 • hợp đồng thời vụ được ký bao nhiêu tháng
 • mau hop dong thoi vụ
 • hợp đồng thời vụ dưới 12 tháng
 • thời hạn tối đa của hợp đồng thời vụ
 • hợp đồng thời vụ 1 năm
 • quy định số lần ký hợp đồng lao động thời vụ
 • lương hợp đồng thời vụ
 • bảo hiểm xã hội cho hợp đồng thời vụ
 • mau hop dong thue nhan cong thoi vu
 • hop đong lao dong thoi vu
 • mẫu hợp đông thời vụ
 • ký hợp đồng thời vụ liên tiếp
 • hợp đồng thời vụ 3 tháng có đóng bhxh không
 • hop dong lao dong thoi vu ky may thang
 • nguyên tắc ký hợp đồng thời vụ
 • hợp đông thời vụ
 • mẫu hợp đồng thời vụ theo thông tư 21
 • hợp đồng lao động thời vụ được ký mấy lần
 • hợp đồng thuê công nhân thời vụ
 • thuế thu nhập cá nhân đối với hợp đồng thời vụ
 • ký hợp đồng thời vụ trên 3 tháng
 • có nên ký hợp đồng thời vụ
 • hợp đồng lao động thời vụ mấy tháng
 • mẫu hợp đồng lao đông thời vụ
 • quy định về hợp đồng thời vụ 2017
 • hop dong lao dong thời vụ
 • hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng có đóng bhxh không
 • hợp đồng thời vụ thì có đóng bảo hiểm không
 • hop dong thoi vu duoc ky may lan
 • hợp đồng thời vụ nghỉ việc báo trước bao nhiêu ngày
 • hợp đồng thời vụ được phép ký mấy lần
 • khi nào thì ký hợp đồng thời vụ
 • hợp đồng thời vụ có thử việc
 • đóng bảo hiểm cho hợp đồng thời vụ
 • hợp đồng thời vụ báo trước bao nhiêu ngày
 • hợp đồng lao động thời vụ 12 tháng
 • mẫu hợp đồng công tác thời vụ
 • cách viết hợp đồng lao động thời vụ
 • tải mẫu hợp đồng thời vụ mới nhất
 • luật hợp đồng lao động thời vụ
 • hợp đồng thời vụ bao nhiêu tháng
 • mẫu hợp đồng thời vụ mới nhất 2015
 • quy định về hợp đồng thời vụ 2019
 • hợp đồng thời vụ được ký tối đa mấy lần
 • thời hạn hợp đồng thời vụ
 • hợp đồng làm việc thời vụ
 • mẫu bảng lương hợp đồng thời vụ
 • hợp đồng nhân công thời vụ
 • hợp đồng lao động thời vụ dưới 3 tháng
 • form hợp đồng thời vụ
 • quy dinh ve hop dong thoi vu
 • hop dong thoi vu co tham gia bao hiem khong
 • hop dong thời vụ
 • được ký tối đa bao nhiêu hợp đồng thời vụ
 • hợp đồng lao động theo thời vụ
 • hop dđồng lao động thời vụ
 • hợp đồng thời vụ theo ngày
 • the nao la hop dong thoi vu
 • hợp đồng lao động thời vụ 6 tháng
 • mẫu hợp đồng thuê nhân công theo thời vụ
 • hợp đồng thuê nhân công xây dựng thời vụ
 • hợp đồng thời vụ năm 2016
 • hợp đồng lao đông thời vụ mới nhất 2018
 • hợp đồng lao động thời vụ được ký mấy lần trong năm
 • ký hợp đồng thời vụ có phải đóng thuế tncn
 • mẫu hợp đồng lao động thời vụ mới nhất 2017
 • hợp đồng lao dộng thời vụ
 • thế nào là hợp đồng lao động thời vụ
 • mẫu hợp đồng giao khoán nhân công thời vụ
 • mẫu phụ lục hợp đồng thời vụ
 • quy dinh hop dong thoi vu
 • thanh lý hợp đồng thời vụ
 • mẫu hợp đồng lao đông thời vụ mới nhất 2019
 • hợp đồng theo thời vụ
 • hop đồng lao động thời vụ
 • hop dong lao dong thoi vu duoi 3 thang
 • nội dung hợp đồng thời vụ
 • biên bản thanh lý hợp đồng thời vụ
 • hop dong thoi vu duoi 3 thang
 • hợp đồng thời vụ có đóng thuế tncn
 • hợp đồng lao động thời vụ mới nhất
 • hợp đồng thời vụ có được nghỉ phép không
 • maẫu hợp đồng thời vụ mới nhất 2016
 • điều kiện ký hợp đồng thời vụ
 • tính thuế tncn đối với hợp đồng thời vụ
 • hợp đồng thời vụ có tính phép năm
 • hợp đồng kế toán thời vụ
 • theế nào là hợp đồng thời vụ
 • mẫu hợp đồng lao động theo thời vụ
 • mẫu hợp đồng thời vụ mới nhất 2019
 • một năm được ký hợp đồng thời vụ mấy lần
 • hợp đồng thuê nhân viên thời vụ
 • hợp đồng lao đông thời vụ mới nhất 2016
 • mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng thời vụ
 • hợp đồng lao động thời vụ là gì
 • hợp đôồng lao động thời vụ
 • mau hop dong thoi vu moi nhat
 • lưu ý khi làm hợp đồng lao động thời vụ
 • mẫu hợp đồng thời vụ bằng tiếng anh
 • đóng bhxh cho hợp đồng thời vụ
 • hợp đông lao động thời vụ
 • hợp đồng lao động thời vụ ký tối đa mấy tháng
 • bản hợp đồng thời vụ
 • lao động thời vụ không ký hợp đồng
 • thời hạn hợp đồng dịch vụ
 • hợp đồng thuê lao động thời vụ
 • hợp đồng thời vụ có đóng bảo hiểm

Viết một bình luận

chợ tốt việc làm