Giá nhà đất quận Thủ Đức

Đường Giá  (đơn vị 1.000 đ/m2) Phường
Bình Chiểu 42.800 Phường Bình Chiểu
Đường số 13 58.600 Phường Bình Chiểu
Đường số 21 32.700 Phường Bình Chiểu
Đường số 4 62.300 Phường Bình Chiểu
Đường số 9 49.400 Phường Bình Chiểu
Lê Thị Hoa 37.600 Phường Bình Chiểu
Ngô Chí Quốc 45.000 Phường Bình Chiểu
Tỉnh lộ 43 47.000 Phường Bình Chiểu
Bác Ái 74.600 Phường Bình Thọ
Chu Mạnh Trinh 137.000 Phường Bình Thọ
Dân Chủ 70.800 Phường Bình Thọ
Đặng Văn Bi 64.900 Phường Bình Thọ
Đoàn Kết 79.900 Phường Bình Thọ
Đường số 1 31.800 Phường Bình Thọ
Đường số 11 72.600 Phường Bình Thọ
Đường số 3 28.800 Phường Bình Thọ
Đường số 7 30.300 Phường Bình Thọ
Đường số 8 43.200 Phường Bình Thọ
Đường số 9 68.400 Phường Bình Thọ
Hàn Thuyên 144.000 Phường Bình Thọ
Hữu Nghị 111.000 Phường Bình Thọ
Nguyễn Văn Bá 152.000 Phường Bình Thọ
Thống Nhất 165.000 Phường Bình Thọ
Võ Văn Ngân 153.000 Phường Bình Thọ
Đường số 1 58.800 Phường Hiệp Bình Chánh
Đường số 10 67.200 Phường Hiệp Bình Chánh
Đường số 11 96.100 Phường Hiệp Bình Chánh
Đường số 12 85.700 Phường Hiệp Bình Chánh
Đường số 13 89.800 Phường Hiệp Bình Chánh
Đường số 14 65.400 Phường Hiệp Bình Chánh
Đường số 16 74.200 Phường Hiệp Bình Chánh
Đường số 17 72.400 Phường Hiệp Bình Chánh
Đường số 18 90.400 Phường Hiệp Bình Chánh
Đường số 19 69.400 Phường Hiệp Bình Chánh
Đường số 2 51.900 Phường Hiệp Bình Chánh
Đường số 20 60.200 Phường Hiệp Bình Chánh
Đường số 21 58.200 Phường Hiệp Bình Chánh
Đường số 23 67.500 Phường Hiệp Bình Chánh
Đường số 24 25.800 Phường Hiệp Bình Chánh
Đường số 25 77.800 Phường Hiệp Bình Chánh
Đường số 26 76.200 Phường Hiệp Bình Chánh
Đường số 27 58.800 Phường Hiệp Bình Chánh
Đường số 3 68.900 Phường Hiệp Bình Chánh
Đường số 32 43.100 Phường Hiệp Bình Chánh
Đường số 36 77.600 Phường Hiệp Bình Chánh
Đường số 37 74.900 Phường Hiệp Bình Chánh
Đường số 38 67.300 Phường Hiệp Bình Chánh
Đường số 4 48.800 Phường Hiệp Bình Chánh
Đường số 40 72.000 Phường Hiệp Bình Chánh
Đường số 42 24.900 Phường Hiệp Bình Chánh
Đường số 45 51.500 Phường Hiệp Bình Chánh
Đường số 46 42.100 Phường Hiệp Bình Chánh
Đường số 47 54.400 Phường Hiệp Bình Chánh
Đường số 48 64.500 Phường Hiệp Bình Chánh
Đường số 49 64.400 Phường Hiệp Bình Chánh
Đường số 5 98.600 Phường Hiệp Bình Chánh
Đường số 50 44.700 Phường Hiệp Bình Chánh
Đường số 51 64.700 Phường Hiệp Bình Chánh
Đường số 52 49.500 Phường Hiệp Bình Chánh
Đường số 53 76.400 Phường Hiệp Bình Chánh
Đường số 54 52.500 Phường Hiệp Bình Chánh
Đường số 6 78.800 Phường Hiệp Bình Chánh
Đường số 7 68.400 Phường Hiệp Bình Chánh
Đường số 8 80.100 Phường Hiệp Bình Chánh
Hiệp Bình 67.700 Phường Hiệp Bình Chánh
Kha Vạn Cân 84.800 Phường Hiệp Bình Chánh
Nguyễn Thị Nhung 20.400 Phường Hiệp Bình Chánh
Phạm Văn Đồng 74.900 Phường Hiệp Bình Chánh
Quốc Lộ 13 71.700 Phường Hiệp Bình Chánh
Đinh Thị Thi 34.300 Phường Hiệp Bình Phước
Đường số 1 69.700 Phường Hiệp Bình Phước
Đường số 10 52.700 Phường Hiệp Bình Phước
Đường số 12 51.600 Phường Hiệp Bình Phước
Đường số 15 94.600 Phường Hiệp Bình Phước
Đường số 19 39.700 Phường Hiệp Bình Phước
Đường số 2 68.100 Phường Hiệp Bình Phước
Đường số 3 80.900 Phường Hiệp Bình Phước
Đường số 4 65.900 Phường Hiệp Bình Phước
Đường số 6 53.400 Phường Hiệp Bình Phước
Đường số 7 65.300 Phường Hiệp Bình Phước
Đường số 8 66.900 Phường Hiệp Bình Phước
Đường số 9 55.200 Phường Hiệp Bình Phước
Gò Dưa 28.800 Phường Hiệp Bình Phước
Hiệp Bình 53.100 Phường Hiệp Bình Phước
Nguyễn Thị Nhung 24.200 Phường Hiệp Bình Phước
Quốc Lộ 13 66.700 Phường Hiệp Bình Phước
Chương Dương 57.300 Phường Linh Chiểu
Đường số 10 76.100 Phường Linh Chiểu
Đường số 13 62.800 Phường Linh Chiểu
Đường số 14 39.300 Phường Linh Chiểu
Đường số 17 75.600 Phường Linh Chiểu
Đường số 19 73.500 Phường Linh Chiểu
Đường số 4 134.000 Phường Linh Chiểu
Đường số 5 116.000 Phường Linh Chiểu
Đường số 7 93.700 Phường Linh Chiểu
Đường số 8 80.200 Phường Linh Chiểu
Đường số 9 81.200 Phường Linh Chiểu
Hoàng Diệu 2 108.000 Phường Linh Chiểu
Kha Vạn Cân 75.200 Phường Linh Chiểu
Tô Vĩnh Diện 111.000 Phường Linh Chiểu
Võ Văn Ngân 83.300 Phường Linh Chiểu
Đường 32 46.500 Phường Linh Đông
Đường số 16 69.000 Phường Linh Đông
Đường số 18 70.400 Phường Linh Đông
Đường số 20 33.600 Phường Linh Đông
Đường số 22 60.700 Phường Linh Đông
Đường số 24 58.600 Phường Linh Đông
Đường số 26 46.700 Phường Linh Đông
Đường số 28 74.700 Phường Linh Đông
Đường số 30 66.000 Phường Linh Đông
Đường số 32 43.300 Phường Linh Đông
Đường số 34 55.100 Phường Linh Đông
Đường số 36 61.000 Phường Linh Đông
Đường số 39 78.200 Phường Linh Đông
Đường số 40 58.000 Phường Linh Đông
Đường số 41 65.900 Phường Linh Đông
Đường số 42 82.000 Phường Linh Đông
Đường số 8 59.300 Phường Linh Đông
Kha Vạn Cân 94.200 Phường Linh Đông
Linh Đông 71.400 Phường Linh Đông
Lý Tế Xuyên 55.700 Phường Linh Đông
Phạm Văn Đồng 86.800 Phường Linh Đông
Tô Ngọc Vân 74.700 Phường Linh Đông
Đào Trinh Nhất 33.000 Phường Linh Tây
Đường số 4 58.300 Phường Linh Tây
Đường số 5 65.500 Phường Linh Tây
Đường số 6 69.800 Phường Linh Tây
Đường số 7 71.900 Phường Linh Tây
Đường số 8 73.300 Phường Linh Tây
Đường số 9 67.500 Phường Linh Tây
Dương Văn Cam 36.900 Phường Linh Tây
Kha Vạn Cân 84.100 Phường Linh Tây
Phạm Văn Đồng 40.000 Phường Linh Tây
Tâm Tâm Xã 81.600 Phường Linh Tây
Tô Ngọc Vân 56.900 Phường Linh Tây
Đường số 1 30.400 Phường Linh Trung
Đường số 10 67.000 Phường Linh Trung
Đường số 11 35.100 Phường Linh Trung
Đường số 16 30.400 Phường Linh Trung
Đường số 17 52.100 Phường Linh Trung
Đường số 3 71.100 Phường Linh Trung
Đường số 4 52.700 Phường Linh Trung
Đường số 5 66.300 Phường Linh Trung
Đường số 6 30.000 Phường Linh Trung
Đường số 7 73.200 Phường Linh Trung
Đường số 8 60.800 Phường Linh Trung
Đường số 9 80.700 Phường Linh Trung
Hoàng Diệu 2 80.100 Phường Linh Trung
Kha Vạn Cân 50.500 Phường Linh Trung
Lê Văn Chí 59.900 Phường Linh Trung
Linh Trung 63.500 Phường Linh Trung
Phạm Văn Đồng 24.600 Phường Linh Trung
Quốc Lộ 1A 16.700 Phường Linh Trung
Xa Lộ Hà Nội 26.300 Phường Linh Trung
Đường số 1 43.100 Phường Linh Xuân
Đường số 10 40.500 Phường Linh Xuân
Đường số 11 52.900 Phường Linh Xuân
Đường số 13 36.500 Phường Linh Xuân
Đường số 3 47.200 Phường Linh Xuân
Đường số 4 39.500 Phường Linh Xuân
Đường số 5 54.500 Phường Linh Xuân
Đường số 6 50.400 Phường Linh Xuân
Đường số 7 33.300 Phường Linh Xuân
Đường số 8 44.200 Phường Linh Xuân
Đường số 9 43.900 Phường Linh Xuân
Quốc Lộ 1K 41.800 Phường Linh Xuân
Thống Nhất 31.700 Phường Linh Xuân
Đường số 10 66.200 Phường Tam Bình
Đường số 11 35.300 Phường Tam Bình
Đường số 12 65.900 Phường Tam Bình
Đường số 13 44.000 Phường Tam Bình
Đường số 2 55.200 Phường Tam Bình
Đường số 7 52.200 Phường Tam Bình
Gò Dưa 41.200 Phường Tam Bình
Ngô Chí Quốc 20.800 Phường Tam Bình
Tam Châu 54.300 Phường Tam Bình
Tô Ngọc Vân 32.200 Phường Tam Bình
Bình Phú 65.400 Phường Tam Phú
Cây Keo 44.600 Phường Tam Phú
Đường số 4 61.100 Phường Tam Phú
Đường số 6 63.500 Phường Tam Phú
Tam Bình 33.700 Phường Tam Phú
Tô Ngọc Vân 34.300 Phường Tam Phú
Ụ Ghe 51.200 Phường Tam Phú
Đặng Văn Bi 71.500 Phường Trường Thọ
Đường số 1 37.800 Phường Trường Thọ
Đường số 10 56.000 Phường Trường Thọ
Đường số 11 59.400 Phường Trường Thọ
Đường số 12 78.400 Phường Trường Thọ
Đường số 2 74.900 Phường Trường Thọ
Đường số 3 65.800 Phường Trường Thọ
Đường số 37 52.800 Phường Trường Thọ
Đường số 4 42.100 Phường Trường Thọ
Đường số 5 55.900 Phường Trường Thọ
Đường số 6 54.600 Phường Trường Thọ
Đường số 8 63.500 Phường Trường Thọ
Đường số 9 65.200 Phường Trường Thọ
Hồ Văn Tư 56.400 Phường Trường Thọ
Kha Vạn Cân 125.000 Phường Trường Thọ
Nguyễn Văn Bá 32.000 Phường Trường Thọ
Võ Văn Ngân 89.000 Phường Trường Thọ

Viết một bình luận