Giá nhà đất quận Tân Bình

Đường Giá  (đơn vị 1.000 đ/m2) Phường
Bùi Thị Xuân 133.000 Phường 1
Lê Văn Sỹ 163.000 Phường 1
Nguyễn Trọng Tuyển 174.000 Phường 1
Nguyễn Văn Trỗi 192.000 Phường 1
Phạm văn hai 171.000 Phường 1
Tân Canh 164.000 Phường 1
Âu Cơ 105.000 Phường 10
Bùi Thế Mỹ 105.000 Phường 10
Đặng Minh Trứ 103.000 Phường 10
Đồng Đen 96.800 Phường 10
Đường số 1 140.000 Phường 10
Đường số 3 116.000 Phường 10
Đường số 5 151.000 Phường 10
Đường số 7 122.000 Phường 10
Gò Cẩm Đệm 103.000 Phường 10
Hồng Lạc 78.700 Phường 10
Lạc Long Quân 100.000 Phường 10
Ni Sư Huỳnh Liên 117.000 Phường 10
Tân Trang 119.000 Phường 10
Thái Thị Nhạn 109.000 Phường 10
Trần Văn Đang 92.900 Phường 10
Trần Văn Quang 109.000 Phường 10
Bàu Cát 132.000 Phường 11
Bàu Cát 8 149.000 Phường 11
Bàu Cát Đôi 82.800 Phường 11
Bảy Hiền 109.000 Phường 11
Ca Văn Thỉnh 136.000 Phường 11
Đồng Đen 166.000 Phường 11
Hồng Lạc 109.000 Phường 11
Lạc Long Quân 121.000 Phường 11
Năm Châu 113.000 Phường 11
Nguyễn Bá Tòng 119.000 Phường 11
Phạm Phú Thứ 148.000 Phường 11
Phan Sào Nam 125.000 Phường 11
Quảng Hiền 107.000 Phường 11
Sơn Hưng 116.000 Phường 11
Trần Mai Ninh 112.000 Phường 11
Trường Chinh 116.000 Phường 11
Võ Thành Trang 114.000 Phường 11
Bàu Cát 1 159.000 Phường 12
Bàu cát 2 194.000 Phường 12
Bàu Cát 3 215.000 Phường 12
Châu Vĩnh Tế 117.000 Phường 12
Cộng Hòa 172.000 Phường 12
Đồng Đen 167.000 Phường 12
Đường A4 185.000 Phường 12
Đường B6 155.000 Phường 12
Đường C18 180.000 Phường 12
Đường C22 167.000 Phường 12
Đường C27 160.000 Phường 12
Đường D52 178.000 Phường 12
Hoàng Hoa Thám 162.000 Phường 12
Hoàng Kế Viêm 165.000 Phường 12
Lê Duy Nhuận 147.000 Phường 12
Lê Lai 119.000 Phường 12
Lê Minh Xuân 403.000 Phường 12
Lê Ngân 113.000 Phường 12
Lê Trung Nghĩa 179.000 Phường 12
Năm Châu 112.000 Phường 12
Nghĩa Phát 115.000 Phường 12
Nguyễn Bá Tòng 116.000 Phường 12
Nguyễn Bá Tuyển 164.000 Phường 12
Nguyễn Minh Hoàng 179.000 Phường 12
Nguyễn Thái Bình 166.000 Phường 12
Nguyễn Tử Nha 101.000 Phường 12
Phan Bá Phiến 196.000 Phường 12
Quách Văn Tuấn 150.000 Phường 12
Sơn Cang 116.000 Phường 12
Sơn Hưng 134.000 Phường 12
Thép Mới 142.000 Phường 12
Trần Mai Ninh 117.000 Phường 12
Trung Lang 130.000 Phường 12
Trường Chinh 132.000 Phường 12
Trương Hoàng Thanh 179.000 Phường 12
Võ Thành Trang 85.400 Phường 12
Xuân Hồng 295.000 Phường 12
Ấp Bắc 172.000 Phường 13
Bàu Bàng 176.000 Phường 13
Bình Giã 157.000 Phường 13
Cộng Hòa 177.000 Phường 13
Cù Chính Lan 116.000 Phường 13
Đồng Xoài 142.000 Phường 13
Đường C1 180.000 Phường 13
Hoàng Hoa Thám 144.000 Phường 13
Lê Tấn Quốc 142.000 Phường 13
Lê Văn Huân 159.000 Phường 13
Mai Lão Bạng 173.000 Phường 13
Ngô Bệ 167.000 Phường 13
Nguyễn Chánh Sắt 174.000 Phường 13
Nguyễn Đức Thuận 144.000 Phường 13
Nguyễn Hiến Lê 167.000 Phường 13
Nguyễn Quang Bích 168.000 Phường 13
Nhất Chi Mai 148.000 Phường 13
Núi Thành 151.000 Phường 13
Phan Văn Sửu 158.000 Phường 13
Tân Hải 150.000 Phường 13
Thân Nhân Trung 133.000 Phường 13
Trần Văn Danh 144.000 Phường 13
Trần Văn Dư 133.000 Phường 13
Trường Chinh 122.000 Phường 13
Văn Chung 122.000 Phường 13
Âu Cơ 171.000 Phường 14
Ba Vân 151.000 Phường 14
Bàu Cát 165.000 Phường 14
Bàu Cát 1 175.000 Phường 14
Bàu cát 2 178.000 Phường 14
Bàu Cát 3 178.000 Phường 14
Bàu Cát 4 137.000 Phường 14
Bàu Cát 5 164.000 Phường 14
Bàu Cát 6 188.000 Phường 14
Bàu Cát 7 189.000 Phường 14
Bàu Cát 8 155.000 Phường 14
Bàu Cát Đôi 279.000 Phường 14
Bế Văn Đàn 165.000 Phường 14
Đồng Đen 172.000 Phường 14
Nguyễn Hồng Đào 174.000 Phường 14
Trường Chinh 129.000 Phường 14
Trương Công Định 142.000 Phường 14
Cầu Cống Lở 81.800 Phường 15
Cộng Hòa 168.000 Phường 15
Cống Lở 104.000 Phường 15
Hoàng Bật Đạt 93.800 Phường 15
Huỳnh Văn Nghệ 95.900 Phường 15
Nguyễn Phúc Chu 95.900 Phường 15
Nguyễn Sỹ Sách 72.100 Phường 15
Phạm Văn Bạch 101.000 Phường 15
Phan Huy Ích 76.900 Phường 15
Tân Sơn 142.000 Phường 15
Tân Trụ 117.000 Phường 15
Trần Thái Tông 111.000 Phường 15
Trần Thánh Tông 109.000 Phường 15
Trường Chinh 116.000 Phường 15
Bạch Đằng 190.000 Phường 2
Bạch Đằng 1 212.000 Phường 2
Bạch Đằng 2 237.000 Phường 2
Bùi Thị Xuân 142.000 Phường 2
Cửu Long 188.000 Phường 2
Đống Đa 306.000 Phường 2
Đồng Nai 180.000 Phường 2
Hát Giang 185.000 Phường 2
Hoàng Văn Thụ 164.000 Phường 2
Hồng Hà 123.000 Phường 2
Huỳnh Lan Khanh 176.000 Phường 2
Lam Sơn 184.000 Phường 2
Lê Văn Sỹ 214.000 Phường 2
Ngô Thị Thu Minh 222.000 Phường 2
Nguyễn Thanh Tuyền 127.000 Phường 2
Nguyễn Trọng Tuyển 207.000 Phường 2
Phạm Cự Lượng 159.000 Phường 2
Phạm văn hai 208.000 Phường 2
Phan Đình Giót 204.000 Phường 2
Phổ Quang 140.000 Phường 2
Sông Đà 216.000 Phường 2
Sông Đáy 158.000 Phường 2
Sông Nhuệ 335.000 Phường 2
Sông Thao 202.000 Phường 2
Sông Thương 123.000 Phường 2
Tân Sơn Hòa 205.000 Phường 2
Tản Viên 390.000 Phường 2
Thích Minh Nguyệt 120.000 Phường 2
Tiền Giang 228.000 Phường 2
Trà Khúc 153.000 Phường 2
Trần Quốc Hoàn 241.000 Phường 2
Trường Sơn 182.000 Phường 2
Yên Thế 188.000 Phường 2
Bùi Thị Xuân 127.000 Phường 3
Ngô Thị Thu Minh 231.000 Phường 3
Nguyễn Bặc 150.000 Phường 3
Phạm Văn Bạch 84.300 Phường 3
Phạm văn hai 144.000 Phường 3
Trường Sa 186.000 Phường 3
Cách Mạng Tháng 8 136.000 Phường 4
Cộng Hòa 187.000 Phường 4
Đống Đa 221.000 Phường 4
Giải Phóng 166.000 Phường 4
Hậu Giang 147.000 Phường 4
Hiệp Nhất 149.000 Phường 4
Hòa Hiệp 135.000 Phường 4
Hoàng Văn Thụ 152.000 Phường 4
Hoàng Việt 175.000 Phường 4
Lê Bình 163.000 Phường 4
Nguyễn Cảnh Dị 160.000 Phường 4
Nguyễn Đình Khơi 143.000 Phường 4
Nguyễn Thái Bình 193.000 Phường 4
Nguyễn Trọng Lội 143.000 Phường 4
Nguyễn Văn Mại 141.000 Phường 4
Nguyễn Văn Vĩnh 150.000 Phường 4
Phạm Văn Bạch 138.000 Phường 4
Phan Thúc Duyện 161.000 Phường 4
Tân Khai 113.000 Phường 4
Thăng Long 162.000 Phường 4
Trần Quốc Hoàn 245.000 Phường 4
Trường Chinh 135.000 Phường 4
Trường Sơn 175.000 Phường 4
Tự Cường 141.000 Phường 4
Tự Lập 154.000 Phường 4
Út Tịch 186.000 Phường 4
Xuân Diệu 176.000 Phường 4
Xuân Hồng 279.000 Phường 4
Cách Mạng Tháng 8 142.000 Phường 5
Hoàng Sa 156.000 Phường 5
Lưu Nhân Chú 151.000 Phường 5
Phạm văn hai 146.000 Phường 5
Bắc Hải 134.000 Phường 6
Bành Văn Trân 143.000 Phường 6
Cách Mạng Tháng 8 164.000 Phường 6
Chấn Hưng 193.000 Phường 6
Đại Nghĩa 113.000 Phường 6
Dân Trí 116.000 Phường 6
Đất Thánh 128.000 Phường 6
Lý Thường Kiệt 165.000 Phường 6
Nghĩa Hòa 122.000 Phường 6
Nghĩa Hưng 113.000 Phường 6
Nghĩa Phát 127.000 Phường 6
Phú Lộc 77.100 Phường 6
Ba Gia 192.000 Phường 7
Bành Văn Trân 135.000 Phường 7
Cách Mạng Tháng 8 148.000 Phường 7
Chử Đồng Tử 128.000 Phường 7
Đặng Lộ 127.000 Phường 7
Đông Sơn 167.000 Phường 7
Lê Minh Xuân 310.000 Phường 7
Long Hưng 180.000 Phường 7
Lý Thường Kiệt 180.000 Phường 7
Nghĩa Phát 123.000 Phường 7
Phú Hòa 163.000 Phường 7
Sao Mai 158.000 Phường 7
Trần Triệu Luật 178.000 Phường 7
Vân Côi 124.000 Phường 7
Đông Hồ 123.000 Phường 8
Lạc Long Quân 121.000 Phường 8
Lê Minh Xuân 251.000 Phường 8
Lê Văn Sỹ 73.300 Phường 8
Lý Thường Kiệt 124.000 Phường 8
Tân Phước 307.000 Phường 8
Tân Xuân 342.000 Phường 8
Thành Mỹ 109.000 Phường 8
Thủ Khoa Huân 407.000 Phường 8
Võ Thành Trang 99.400 Phường 8
Âu Cơ 114.000 Phường 9
Ba Vì 76.900 Phường 9
Hoàng Việt 273.000 Phường 9
Lạc Long Quân 116.000 Phường 9
Lý Thường Kiệt 129.000 Phường 9
Nguyễn Thị Nhỏ 124.000 Phường 9
Tân Trang 140.000 Phường 9
Thành Mỹ 117.000 Phường 9
Thiên Phước 139.000 Phường 9
Trần Văn Hoàng 122.000 Phường 9

Viết một bình luận