Giá nhà đất quận Bình Tân

Đường Giá  (đơn vị 1.000 đ/m2) Phường
An Dương Vương 79.400 Phường An Lạc
Bùi Tư Toàn 54.900 Phường An Lạc
Đường số 10 55.500 Phường An Lạc
Đường số 2D 91.200 Phường An Lạc
Đường số 4 49.900 Phường An Lạc
Đường số 7 31.200 Phường An Lạc
Hồ Học Lãm 39.600 Phường An Lạc
Kinh Dương Vương 48.500 Phường An Lạc
Lâm Hoành 52.600 Phường An Lạc
Lê Cơ 39.900 Phường An Lạc
Lê Công Phép 84.900 Phường An Lạc
Lê Tấn Bê 23.800 Phường An Lạc
Nguyễn Hới 100.000 Phường An Lạc
Nguyễn Quý Yêm 72.600 Phường An Lạc
Tên Lửa 70.100 Phường An Lạc
Võ Văn Kiệt 36.200 Phường An Lạc
An Dương Vương 88.600 Phường An Lạc A
Bùi Hữu Diên 86.300 Phường An Lạc A
Đỗ Năng Tế 76.700 Phường An Lạc A
Đoàn Phú Tứ 92.600 Phường An Lạc A
Dương Bá Cung 90.400 Phường An Lạc A
Đường số 1 115.000 Phường An Lạc A
Đường số 10 124.000 Phường An Lạc A
Đường số 4 134.000 Phường An Lạc A
Đường số 5 154.000 Phường An Lạc A
Đường số 7 45.200 Phường An Lạc A
Hoàng Văn Hợp 92.200 Phường An Lạc A
Kinh Dương Vương 54.700 Phường An Lạc A
Nguyễn Thức Tự 103.000 Phường An Lạc A
Phùng Tá Chu 132.000 Phường An Lạc A
Tạ Mỹ Duật 88.100 Phường An Lạc A
Tên Lửa 27.600 Phường An Lạc A
Tỉnh Lộ 10 54.200 Phường An Lạc A
Bình Long 64.000 Phường Bình Hưng Hòa
Đường 26 Tháng 3 79.100 Phường Bình Hưng Hòa
Đường M1 90.400 Phường Bình Hưng Hòa
Đường số 10 54.400 Phường Bình Hưng Hòa
Đường số 11 76.600 Phường Bình Hưng Hòa
Đường số 12 81.400 Phường Bình Hưng Hòa
Đường số 15 85.500 Phường Bình Hưng Hòa
Đường số 16 85.000 Phường Bình Hưng Hòa
Đường số 17B 71.400 Phường Bình Hưng Hòa
Đường số 18 76.100 Phường Bình Hưng Hòa
Đường số 2 56.000 Phường Bình Hưng Hòa
Đường số 3 64.000 Phường Bình Hưng Hòa
Đường số 4 78.500 Phường Bình Hưng Hòa
Đường số 5 86.200 Phường Bình Hưng Hòa
Đường số 7 61.500 Phường Bình Hưng Hòa
Đường số 8 74.200 Phường Bình Hưng Hòa
Đường số 9 62.600 Phường Bình Hưng Hòa
Hương lộ 3 83.300 Phường Bình Hưng Hòa
Lê Trọng Tấn 65.200 Phường Bình Hưng Hòa
Phạm Đăng Giảng 59.600 Phường Bình Hưng Hòa
Phan Đăng Giảng 56.500 Phường Bình Hưng Hòa
Quốc Lộ 1A 68.100 Phường Bình Hưng Hòa
Tân Kỳ Tân Quý 59.900 Phường Bình Hưng Hòa
Ấp Chiến Lược 73.900 Phường Bình Hưng Hòa A
Bình Long 77.600 Phường Bình Hưng Hòa A
Đường số 1 100.000 Phường Bình Hưng Hòa A
Đường số 10 74.700 Phường Bình Hưng Hòa A
Đường số 12 61.600 Phường Bình Hưng Hòa A
Đường số 14 95.300 Phường Bình Hưng Hòa A
Đường số 14A 83.600 Phường Bình Hưng Hòa A
Đường số 16 91.200 Phường Bình Hưng Hòa A
Đường số 16A 74.900 Phường Bình Hưng Hòa A
Đường số 16B 60.800 Phường Bình Hưng Hòa A
Đường số 18B 68.600 Phường Bình Hưng Hòa A
Đường số 18D 85.800 Phường Bình Hưng Hòa A
Đường số 18E 69.700 Phường Bình Hưng Hòa A
Đường số 19 67.800 Phường Bình Hưng Hòa A
Đường số 2 68.900 Phường Bình Hưng Hòa A
Đường số 20 73.500 Phường Bình Hưng Hòa A
Đường số 22 86.000 Phường Bình Hưng Hòa A
Đường số 24A 75.600 Phường Bình Hưng Hòa A
Đường số 3 80.300 Phường Bình Hưng Hòa A
Đường số 4 77.800 Phường Bình Hưng Hòa A
Đường số 5A 76.700 Phường Bình Hưng Hòa A
Đường số 6 84.300 Phường Bình Hưng Hòa A
Đường số 7A 81.900 Phường Bình Hưng Hòa A
Đường số 8 80.500 Phường Bình Hưng Hòa A
Đường số 8B 75.300 Phường Bình Hưng Hòa A
Gò Xoài 85.500 Phường Bình Hưng Hòa A
Kênh Nước Đen 93.700 Phường Bình Hưng Hòa A
Lê Văn Quới 84.600 Phường Bình Hưng Hòa A
LIÊN KHU 2-10 69.300 Phường Bình Hưng Hòa A
Liên Khu 8-9 80.200 Phường Bình Hưng Hòa A
Lô Tư 85.400 Phường Bình Hưng Hòa A
Mã Lò 71.600 Phường Bình Hưng Hòa A
Miếu Bình Đông 88.200 Phường Bình Hưng Hòa A
Miếu Gò Xoài 78.300 Phường Bình Hưng Hòa A
Tân Kỳ Tân Quý 73.400 Phường Bình Hưng Hòa A
Bình Thành 48.900 Phường Bình Hưng Hòa B
Cây Cám 36.800 Phường Bình Hưng Hòa B
Đường G1 62.000 Phường Bình Hưng Hòa B
Đường G7 86.900 Phường Bình Hưng Hòa B
Đường G8 79.800 Phường Bình Hưng Hòa B
Đường số 10 62.200 Phường Bình Hưng Hòa B
Đường số 12 46.000 Phường Bình Hưng Hòa B
Đường số 12A 27.900 Phường Bình Hưng Hòa B
Đường số 1A 68.700 Phường Bình Hưng Hòa B
Đường số 1B 82.200 Phường Bình Hưng Hòa B
Đường số 2 54.900 Phường Bình Hưng Hòa B
Đường số 2A 75.600 Phường Bình Hưng Hòa B
Đường số 2B 81.800 Phường Bình Hưng Hòa B
Đường số 3 76.500 Phường Bình Hưng Hòa B
Đường số 4 63.500 Phường Bình Hưng Hòa B
Đường số 5C 54.800 Phường Bình Hưng Hòa B
Đường số 6 43.900 Phường Bình Hưng Hòa B
Đường số 8 68.900 Phường Bình Hưng Hòa B
Hồ Văn Long 77.700 Phường Bình Hưng Hòa B
Hương lộ 80 43.600 Phường Bình Hưng Hòa B
Liên khu 4-5 46.300 Phường Bình Hưng Hòa B
Liên khu 5-6 47.600 Phường Bình Hưng Hòa B
Nguyễn Thị Tú 48.000 Phường Bình Hưng Hòa B
Quốc Lộ 1A 29.000 Phường Bình Hưng Hòa B
Vĩnh Lộc 14.200 Phường Bình Hưng Hòa B
Bình Trị Đông 70.600 Phường Bình Trị Đông
Chiến Lược 72.300 Phường Bình Trị Đông
Đình Nghi Xuân 80.800 Phường Bình Trị Đông
Đình Tân Khai 64.200 Phường Bình Trị Đông
Đường số 13C 71.200 Phường Bình Trị Đông
Đường số 1B 120.000 Phường Bình Trị Đông
Đường số 7 32.300 Phường Bình Trị Đông
Hồ Học Lãm 59.100 Phường Bình Trị Đông
Hương Lộ 2 70.300 Phường Bình Trị Đông
Lê Văn Quới 46.500 Phường Bình Trị Đông
Liên khu 10-11 86.100 Phường Bình Trị Đông
Liên Khu 1-6 63.000 Phường Bình Trị Đông
Liên khu 16-18 97.400 Phường Bình Trị Đông
Phan Anh 82.600 Phường Bình Trị Đông
Tân Hòa Đông 77.700 Phường Bình Trị Đông
Tỉnh Lộ 10 52.100 Phường Bình Trị Đông
Trương Phước Phan 72.500 Phường Bình Trị Đông
Ao Đôi 45.600 Phường Bình Trị Đông A
Bến Lội 70.500 Phường Bình Trị Đông A
Bình Trị Đông 79.500 Phường Bình Trị Đông A
Chiến Lược 73.400 Phường Bình Trị Đông A
Đất Mới 78.200 Phường Bình Trị Đông A
Hương Lộ 2 67.200 Phường Bình Trị Đông A
Lê Văn Quới 62.000 Phường Bình Trị Đông A
Mã Lò 72.600 Phường Bình Trị Đông A
Tây Lân 48.500 Phường Bình Trị Đông A
Tỉnh Lộ 10 66.200 Phường Bình Trị Đông A
Đại lộ Đông Tây 30.000 Phường Bình Trị Đông B
Đường Sinco 30.000 Phường Bình Trị Đông B
Đường số 1 64.300 Phường Bình Trị Đông B
Đường số 11 30.800 Phường Bình Trị Đông B
Đường số 13 50.900 Phường Bình Trị Đông B
Đường số 13C 78.700 Phường Bình Trị Đông B
Đường số 15 36.600 Phường Bình Trị Đông B
Đường số 16 113.000 Phường Bình Trị Đông B
Đường số 17 30.100 Phường Bình Trị Đông B
Đường số 17A 30.800 Phường Bình Trị Đông B
Đường số 17B 89.000 Phường Bình Trị Đông B
Đường số 18 90.000 Phường Bình Trị Đông B
Đường số 19 128.000 Phường Bình Trị Đông B
Đường số 19A 70.400 Phường Bình Trị Đông B
Đường số 19E 116.000 Phường Bình Trị Đông B
Đường số 1A 96.100 Phường Bình Trị Đông B
Đường số 1B 81.800 Phường Bình Trị Đông B
Đường số 1D 107.000 Phường Bình Trị Đông B
Đường số 21 97.500 Phường Bình Trị Đông B
Đường số 22 123.000 Phường Bình Trị Đông B
Đường số 24 108.000 Phường Bình Trị Đông B
Đường số 24A 135.000 Phường Bình Trị Đông B
Đường số 24B 113.000 Phường Bình Trị Đông B
Đường số 25 95.800 Phường Bình Trị Đông B
Đường số 27 83.200 Phường Bình Trị Đông B
Đường số 28 104.000 Phường Bình Trị Đông B
Đường số 29 102.000 Phường Bình Trị Đông B
Đường số 3 35.400 Phường Bình Trị Đông B
Đường số 30 120.000 Phường Bình Trị Đông B
Đường số 32 111.000 Phường Bình Trị Đông B
Đường số 32A 80.100 Phường Bình Trị Đông B
Đường số 32B 111.000 Phường Bình Trị Đông B
Đường số 33A 95.000 Phường Bình Trị Đông B
Đường số 33B 98.400 Phường Bình Trị Đông B
Đường số 34 102.000 Phường Bình Trị Đông B
Đường số 34A 110.000 Phường Bình Trị Đông B
Đường số 36 91.900 Phường Bình Trị Đông B
Đường số 4 108.000 Phường Bình Trị Đông B
Đường số 4C 108.000 Phường Bình Trị Đông B
Đường số 5 104.000 Phường Bình Trị Đông B
Đường số 6 144.000 Phường Bình Trị Đông B
Đường số 6D 112.000 Phường Bình Trị Đông B
Đường số 7 42.800 Phường Bình Trị Đông B
Đường số 7A 107.000 Phường Bình Trị Đông B
Đường số 8 89.500 Phường Bình Trị Đông B
Đường số 8A 109.000 Phường Bình Trị Đông B
Hồ Học Lãm 46.900 Phường Bình Trị Đông B
Kinh Dương Vương 64.500 Phường Bình Trị Đông B
Tên Lửa 36.400 Phường Bình Trị Đông B
Tỉnh Lộ 10 37.800 Phường Bình Trị Đông B
Vành Đai Trong 132.000 Phường Bình Trị Đông B
Bia Truyền Thống 52.200 Phường Tân Tạo
Đường số 1 31.700 Phường Tân Tạo
Đường số 10B 30.700 Phường Tân Tạo
Đường số 2 94.300 Phường Tân Tạo
Đường số 38 90.400 Phường Tân Tạo
Đường số 44 35.100 Phường Tân Tạo
Đường số 47 79.600 Phường Tân Tạo
Đường số 48 86.700 Phường Tân Tạo
Đường số 49 112.000 Phường Tân Tạo
Đường số 53 110.000 Phường Tân Tạo
Đường số 55 98.200 Phường Tân Tạo
Đường số 55A 92.200 Phường Tân Tạo
Đường số 6 30.900 Phường Tân Tạo
Đường số 7 32.600 Phường Tân Tạo
Hồ Văn Long 42.000 Phường Tân Tạo
Lê Đình Cẩn 68.200 Phường Tân Tạo
Nguyễn Triệu Luật 48.800 Phường Tân Tạo
Quốc Lộ 1A 24.300 Phường Tân Tạo
Tỉnh Lộ 10 38.800 Phường Tân Tạo
Tỉnh Lộ 10B 30.800 Phường Tân Tạo
Trần Văn Kiểu 24.200 Phường Tân Tạo
Võ Trần Chí 32.200 Phường Tân Tạo
Võ Văn Vân 33.300 Phường Tân Tạo
Bùi Tư Toàn 29.100 Phường Tân Tạo A
Đường số 1 30.600 Phường Tân Tạo A
Đường số 2 35.800 Phường Tân Tạo A
Đường số 7 31.400 Phường Tân Tạo A
Đường số 7A 34.400 Phường Tân Tạo A
Lộ Tẻ 23.200 Phường Tân Tạo A
Nguyễn Cửu Phú 37.600 Phường Tân Tạo A
Nguyễn Văn Cự 30.800 Phường Tân Tạo A
Quốc Lộ 1A 44.400 Phường Tân Tạo A
Tân Tạo 29.500 Phường Tân Tạo A
Tỉnh Lộ 10 31.200 Phường Tân Tạo A
Tỉnh Lộ 10B 33.800 Phường Tân Tạo A
Trần Đại Nghĩa 43.900 Phường Tân Tạo A
Võ Trần Chí 34.300 Phường Tân Tạo A

Xem thêm >> giá nhà đất các khu vực khác tại tphcm

Viết một bình luận