Giá nhà đất quận 8

Đường Giá  (đơn vị 1.000 đ/m2) Phường
Dương Bá Trạc 94.800 Phường 1
Phạm Thế Hiển 79.000 Phường 1
Dã Tượng 157.000 Phường 10
Hưng Phú 161.000 Phường 10
Nguyễn Duy 92.400 Phường 10
Bến Bình Đông 36.200 Phường 11
Tùng Thiện Vương 145.000 Phường 11
Nguyễn Duy 63.700 Phường 12
Tùng Thiện Vương 69.600 Phường 12
Bến Bình Đông 33.200 Phường 14
Hoài Thanh 59.700 Phường 14
Bến Bình Đông 78.500 Phường 15
Bến Mễ Cốc 63.400 Phường 15
Lương Văn Can 69.400 Phường 15
Lưu Hữu Phước 67.600 Phường 15
Mai Hắc Đế 54.600 Phường 15
An Dương Vương 73.200 Phường 16
Bến Phú Định 65.600 Phường 16
Đại lộ Đông Tây 52.100 Phường 16
Hồ Học Lãm 51.100 Phường 16
Nguyễn Ngọc Cung 19.800 Phường 16
Phạm Đức Sơn 86.000 Phường 16
Phú Định 63.800 Phường 16
Trương Đình Hội 76.700 Phường 16
Võ Văn Kiệt 29.800 Phường 16
Âu Dương Lân 85.100 Phường 2
Dạ Nam 110.000 Phường 2
Đặng Chất 138.000 Phường 2
Dương Bá Trạc 115.000 Phường 2
Nguyễn Thị Tần 114.000 Phường 2
Tạ Quang Bửu 118.000 Phường 2
Âu Dương Lân 94.000 Phường 3
Đặng Chất 42.200 Phường 3
Nguyễn Thị Tần 94.200 Phường 3
Phạm Thế Hiển 75.100 Phường 3
Tạ Quang Bửu 48.300 Phường 3
Cao Lỗ 66.300 Phường 4
Chánh Hưng 112.000 Phường 4
Đặng Thúc Liêng 183.000 Phường 4
Đông Hồ 19.000 Phường 4
Đường 232 Cao Lỗ 131.000 Phường 4
Đường 84 Cao Lỗ 112.000 Phường 4
Đường số 102 Cao Lỗ 145.000 Phường 4
Đường số 5 149.000 Phường 4
Đường số 9 127.000 Phường 4
Hồ Thành Biên 57.600 Phường 4
Lê Quyên 147.000 Phường 4
Nguyễn Đức Ngữ 155.000 Phường 4
Phạm Hùng 92.400 Phường 4
Phạm Thế Hiển 95.000 Phường 4
Tạ Quang Bửu 139.000 Phường 4
Tám Danh 116.000 Phường 4
Võ Liêm Sơn 147.000 Phường 4
Bông Sao 56.200 Phường 5
Bùi Minh Trực 62.500 Phường 5
Đường 320 Bông Sao 135.000 Phường 5
Đường 817A 130.000 Phường 5
Dương Quang Đông 75.000 Phường 5
Đường số 9 83.300 Phường 5
Hoàng Minh Đạo 24.800 Phường 5
Liên Tỉnh 5 103.000 Phường 5
Phạm Hùng 107.000 Phường 5
Phạm Thế Hiển 95.600 Phường 5
Quốc Lộ 50 107.000 Phường 5
Tạ Quang Bửu 44.400 Phường 5
Bùi Minh Trực 72.700 Phường 6
Đường số 17 66.200 Phường 6
Phạm Thế Hiển 56.400 Phường 6
Quốc Lộ 50 30.700 Phường 6
Tạ Quang Bửu 31.200 Phường 6
Ba Tơ 23.000 Phường 7
Đình An Tài 19.700 Phường 7
Lê Bôi 31.700 Phường 7
Nguyễn Văn Linh 27.600 Phường 7
Phạm Thế Hiển 51.600 Phường 7
Trịnh Quang Nghị 36.900 Phường 7
Ba Đình 87.900 Phường 8
Hưng Phú 146.000 Phường 8
Lê Quang Kim 46.900 Phường 8
Ba Đình 109.000 Phường 9
Hưng Phú 143.000 Phường 9
Nguyễn Duy 104.000 Phường 9
Võ Trứ 128.000 Phường 9

Xem thêm >> giá nhà đất các khu vực khác tại tphcm

Viết một bình luận