Giá nhà đất quận 6

Đường Giá  (đơn vị 1.000 đ/m2) Phường
Bình Tây 130.000 Phường 1
Cao Văn Lầu 181.000 Phường 1
Gia Phú 108.000 Phường 1
Mai Xuân Thưởng 139.000 Phường 1
Phạm Văn Chí 193.000 Phường 1
An Dương Vương 114.000 Phường 10
Bình Phú 124.000 Phường 10
Cư xá Phú Lâm D 128.000 Phường 10
Đường số 21 113.000 Phường 10
Đường số 28 93.000 Phường 10
Đường số 31 102.000 Phường 10
Đường số 33 99.100 Phường 10
Đường số 35 22.000 Phường 10
Đường số 41 148.000 Phường 10
Đường số 42 115.000 Phường 10
Đường số 44 114.000 Phường 10
Đường số 49 141.000 Phường 10
Đường số 54 123.000 Phường 10
Đường số 60 103.000 Phường 10
Đường số 64 129.000 Phường 10
Đường số 70 152.000 Phường 10
Đường Số 76 129.000 Phường 10
Hậu Giang 73.600 Phường 10
Lý Chiêu Hoàng 53.500 Phường 10
Nguyễn Thị Nhỏ 178.000 Phường 10
Nguyễn Văn Luông 79.000 Phường 10
Phạm Phú Thứ 30.700 Phường 10
Song Hành 142.000 Phường 10
Trần Văn Kiểu 106.000 Phường 10
An Dương Vương 100.000 Phường 11
Bình Phú 135.000 Phường 11
Chợ Lớn 166.000 Phường 11
Đường số 13 142.000 Phường 11
Đường số 2 97.900 Phường 11
Đường số 22 117.000 Phường 11
Đường số 23 148.000 Phường 11
Đường số 24 120.000 Phường 11
Đường số 26 124.000 Phường 11
Đường số 6 125.000 Phường 11
Hậu Giang 80.400 Phường 11
Nguyễn Văn Luông 167.000 Phường 11
Trần Văn Kiểu 153.000 Phường 11
Cư xá Phú Lâm A 96.100 Phường 12
Hậu Giang 113.000 Phường 12
Hồng Bàng 102.000 Phường 12
Kinh Dương Vương 126.000 Phường 12
Nguyễn Văn Luông 103.000 Phường 12
An Dương Vương 115.000 Phường 13
Bà Hom 90.400 Phường 13
Cư xá Phú Lâm B 112.000 Phường 13
Đặng Nguyên Cẩn 203.000 Phường 13
Đường số 10 118.000 Phường 13
Đường Số 10 Cx Rađa 120.000 Phường 13
Đường số 11 183.000 Phường 13
Đường số 9 125.000 Phường 13
Kinh Dương Vương 99.100 Phường 13
Lê Tuấn Mậu 142.000 Phường 13
Tân Hòa Đông 38.200 Phường 13
Đặng Nguyên Cẩn 27.900 Phường 14
Phan Anh 43.700 Phường 14
Tân Hóa 51.100 Phường 14
Tân Hòa Đông 77.000 Phường 14
Hậu Giang 180.000 Phường 2
Lê Quang Sung 160.000 Phường 2
Nguyễn Xuân Phụng 20.900 Phường 2
Phạm Đình Hổ 98.500 Phường 2
Bình Tây 106.000 Phường 3
Gia Phú 172.000 Phường 3
Nguyễn Văn Luông 88.300 Phường 3
Phạm Phú Thứ 49.200 Phường 3
Phạm Văn Chí 128.000 Phường 3
Võ Văn Kiệt 58.800 Phường 3
Bãi Sậy 115.000 Phường 4
Bình Tây 137.000 Phường 4
Bình Tiên 104.000 Phường 4
Cư xá Phú Lâm D 128.000 Phường 4
Đặng Nguyên Cẩn 201.000 Phường 4
Đường Số 10 Cx Rađa 218.000 Phường 4
Lê Tuấn Mậu 131.000 Phường 4
Mai Xuân Thưởng 115.000 Phường 4
Phạm Phú Thứ 31.200 Phường 4
Phạm Văn Chí 143.000 Phường 4
Trần Văn Kiểu 144.000 Phường 4
Văn Thân 135.000 Phường 4
Bửu Đình 135.000 Phường 5
Cư xá Phú Lâm D 126.000 Phường 5
Đường Số 10 Cx Rađa 218.000 Phường 5
Hậu Giang 218.000 Phường 5
Lò Gốm 113.000 Phường 5
Mai Xuân Thưởng 108.000 Phường 5
Minh Phụng 113.000 Phường 5
Phan Văn Khỏe 96.800 Phường 5
Trần Văn Kiểu 156.000 Phường 5
Văn Thân 88.000 Phường 5
Cư xá Phú Lâm D 110.000 Phường 6
Hậu Giang 139.000 Phường 6
Hồng Bàng 82.900 Phường 6
Lê Quang Sung 127.000 Phường 6
Lý Chiêu Hoàng 118.000 Phường 6
Mai Xuân Thưởng 81.400 Phường 6
Minh Phụng 129.000 Phường 6
Phạm Đình Hổ 28.800 Phường 6
Trần Văn Kiểu 151.000 Phường 6
Bình Tiên 89.200 Phường 7
Đường số 23 96.000 Phường 7
Phạm Văn Chí 97.500 Phường 7
Văn Thân 134.000 Phường 7
Võ Văn Kiệt 53.100 Phường 7
Bình Phú 127.000 Phường 8
Bình Tiên 97.000 Phường 8
Chợ Lớn 177.000 Phường 8
Lò Gốm 79.300 Phường 8
Phạm Văn Chí 101.000 Phường 8
Tân Hòa Đông 58.400 Phường 8
Văn Thân 79.300 Phường 8
Bà Ký 48.500 Phường 9
Bến Phú Lâm 76.500 Phường 9
Bình Phú 107.000 Phường 9
Bình Tiên 38.000 Phường 9
Chợ Lớn 115.000 Phường 9
Hoàng Lê Kha 121.000 Phường 9
Hồng Bàng 170.000 Phường 9
Lê Quang Sung 37.500 Phường 9
Minh Phụng 112.000 Phường 9
Nguyễn Văn Luông 58.700 Phường 9

Xem thêm >> giá nhà đất các khu vực khác tại tphcm

Viết một bình luận