Giá nhà đất quận 4

Đường Giá  (đơn vị 1.000 đ/m2) Phường
Bến Vân Đồn 55.700 Phường 1
Nguyễn Khoái 53.400 Phường 1
Tôn Thất Thuyết 45.800 Phường 1
Đoàn Văn Bơ 116.000 Phường 10
Tôn Đản 53.600 Phường 10
Vĩnh Khánh 112.000 Phường 10
Bến Vân Đồn 78.700 Phường 12
Đoàn Như Hài 117.000 Phường 12
Đoàn Văn Bơ 54.500 Phường 12
Hoàng Diệu 169.000 Phường 12
Lê Quốc Hưng 70.700 Phường 12
Lê Văn Linh 22.100 Phường 12
Nguyễn Tất Thành 179.000 Phường 12
Nguyễn Thần Hiến 21.600 Phường 12
Nguyễn Trường Tộ 115.000 Phường 12
Đoàn Văn Bơ 13.700 Phường 13
Hoàng Diệu 24.100 Phường 13
Lê Văn Linh 52.900 Phường 13
Ngô Văn Sở 16.100 Phường 13
Nguyễn Tất Thành 255.000 Phường 13
Tôn Đản 33.600 Phường 13
Xóm Chiếu 29.100 Phường 13
Đoàn Văn Bơ 73.800 Phường 14
Nguyễn Thần Hiến 24.000 Phường 14
Tôn Đản 118.000 Phường 14
Xóm Chiếu 54.000 Phường 14
Nguyễn Thần Hiến 71.700 Phường 15
Tôn Đản 105.000 Phường 15
Tôn Thất Thuyết 119.000 Phường 15
Xóm Chiếu 98.800 Phường 15
Đoàn Văn Bơ 75.800 Phường 16
Tôn Thất Thuyết 97.900 Phường 16
Xóm Chiếu 86.100 Phường 16
Đoàn Văn Bơ 111.000 Phường 18
Nguyễn Tất Thành 55.800 Phường 18
Nguyễn Thần Hiến 99.100 Phường 18
Tôn Thất Thuyết 140.000 Phường 18
Trương Đình Hợi 23.700 Phường 18
Bến Vân Đồn 91.900 Phường 2
Nguyễn Khoái 107.000 Phường 2
Khánh Hội 304.000 Phường 3
Nguyễn Hữu Hào 21.300 Phường 3
Tôn Thất Thuyết 110.000 Phường 3
Đường số 1 170.000 Phường 4
Đường số 11 70.800 Phường 4
Đường số 18 204.000 Phường 4
Đường số 22 157.000 Phường 4
Đường số 40 235.000 Phường 4
Đường số 41 278.000 Phường 4
Đường số 6 163.000 Phường 4
Khánh Hội 166.000 Phường 4
Lê Quốc Hưng 29.100 Phường 4
Tân Vĩnh 139.000 Phường 4
Tôn Đản 65.600 Phường 4
Tôn Thất Thuyết 135.000 Phường 4
Vĩnh Hội 107.000 Phường 4
Xóm Chiếu 56.700 Phường 4
Bến Vân Đồn 120.000 Phường 5
Hoàng Diệu 207.000 Phường 5
Khánh Hội 53.600 Phường 5
Tôn Đản 92.100 Phường 5
Bến Vân Đồn 68.900 Phường 6
Đường số 12A 265.000 Phường 6
Đường số 36 24.600 Phường 6
Đường số 41 320.000 Phường 6
Hoàng Diệu 54.100 Phường 6
Nguyễn Hữu Hào 100.000 Phường 6
Tân Vĩnh 110.000 Phường 6
Dân Sinh 10.100 Phường 8
Hoàng Diệu 25.800 Phường 8
Nguyễn Hữu Hào 24.900 Phường 8
Tôn Đản 75.900 Phường 8
Bến Vân Đồn 47.900 Phường 9
Đoàn Văn Bơ 93.800 Phường 9
Hoàng Diệu 45.200 Phường 9

Xem thêm >> giá nhà đất các khu vực khác tại tphcm

Viết một bình luận