Giá nhà đất quận 10

Đường Giá  (đơn vị 1.000 đ/m2) Phường
Đường 3/2 151.000 Phường 1
Hồ Thị Kỷ 165.000 Phường 1
Hùng Vương 260.000 Phường 1
Lê Hồng Phong 210.000 Phường 1
Lý Thái Tổ 290.000 Phường 1
Nguyễn Ngọc Lộc 147.000 Phường 1
Nguyễn Trung Trực 159.000 Phường 1
Trần Bình Trọng 207.000 Phường 1
Điện Biên Phủ 172.000 Phường 10
Đường 3 Tháng 2 267.000 Phường 10
Đường 3/2 222.000 Phường 10
Lê Hồng Phong 328.000 Phường 10
Lý Thái Tổ 185.000 Phường 10
Nguyễn Trung Trực 167.000 Phường 10
Sư Vạn Hạnh 239.000 Phường 10
Trần Minh Quyền 284.000 Phường 10
Cao Thắng 272.000 Phường 11
Điện Biên Phủ 190.000 Phường 11
Đường 3 Tháng 2 257.000 Phường 11
Đường 3/2 300.000 Phường 11
Nguyễn Chí Thanh 268.000 Phường 11
Trần Minh Quyền 264.000 Phường 11
Cách Mạng Tháng 8 194.000 Phường 12
Cao Thắng 204.000 Phường 12
Đường 3 Tháng 2 242.000 Phường 12
Đường 3/2 275.000 Phường 12
Hòa Hưng 161.000 Phường 12
Hoàng Dư Khương 232.000 Phường 12
Lê Hồng Phong 271.000 Phường 12
Nguyễn Trung Trực 171.000 Phường 12
Sư Vạn Hạnh 248.000 Phường 12
Thành Thái 197.000 Phường 12
Tô Hiến Thành 187.000 Phường 12
Trần Thiện Chánh 283.000 Phường 12
Cách Mạng Tháng 8 138.000 Phường 13
Đường 3/2 208.000 Phường 13
Hòa Hưng 181.000 Phường 13
Sư Vạn Hạnh 231.000 Phường 13
Tô Hiến Thành 183.000 Phường 13
Đường 3 Tháng 2 192.000 Phường 14
Đường 3/2 185.000 Phường 14
Lữ Gia 176.000 Phường 14
Lý Thường Kiệt 205.000 Phường 14
Nguyễn Ngọc Lộc 187.000 Phường 14
Tam Đảo 200.000 Phường 14
Thành Thái 179.000 Phường 14
Tô Hiến Thành 161.000 Phường 14
Trường Sơn 228.000 Phường 14
Ba Vì 180.000 Phường 15
Bắc Hải 178.000 Phường 15
Bạch Mã 181.000 Phường 15
Cách Mạng Tháng 8 141.000 Phường 15
Cửu Long 235.000 Phường 15
Đồng Nai 226.000 Phường 15
Đường 3/2 177.000 Phường 15
Hồ Bá Kiện 253.000 Phường 15
Hồng Lĩnh 165.000 Phường 15
Hương Giang 174.000 Phường 15
Lý Thái Tổ 189.000 Phường 15
Nguyễn Giản Thanh 204.000 Phường 15
Tam Đảo 166.000 Phường 15
Thành Thái 190.000 Phường 15
Thất Sơn 230.000 Phường 15
Tô Hiến Thành 180.000 Phường 15
Trần Hưng Đạo 38.100 Phường 15
Trường Sơn 224.000 Phường 15
Hùng Vương 266.000 Phường 2
Lê Hồng Phong 267.000 Phường 2
Ngô Gia Tự 338.000 Phường 2
Nguyễn Chí Thanh 164.000 Phường 2
Sư Vạn Hạnh 207.000 Phường 2
Trần Nhân Tôn 243.000 Phường 2
Vĩnh Viễn 224.000 Phường 2
Hòa Hảo 144.000 Phường 3
Ngô Gia Tự 379.000 Phường 3
Nguyễn Chí Thanh 243.000 Phường 3
Nguyễn Duy Dương 213.000 Phường 3
Bà Hạt 216.000 Phường 4
Hòa Hảo 152.000 Phường 4
Ngô Gia Tự 313.000 Phường 4
Nguyễn Duy Dương 161.000 Phường 4
Nguyễn Tri Phương 268.000 Phường 4
Nhật Tảo 173.000 Phường 4
Vĩnh Viễn 212.000 Phường 4
Đào Duy Từ 255.000 Phường 5
Hòa Hảo 206.000 Phường 5
Ngô Quyền 226.000 Phường 5
Nguyễn Chí Thanh 219.000 Phường 5
Nguyễn Tiểu La 216.000 Phường 5
Nguyễn Tri Phương 258.000 Phường 5
Vĩnh Viễn 207.000 Phường 5
Bà Hạt 259.000 Phường 6
Đào Duy Từ 118.000 Phường 6
Đường 3 Tháng 2 327.000 Phường 6
Đường 3/2 329.000 Phường 6
Ngô Quyền 264.000 Phường 6
Nguyễn Chí Thanh 252.000 Phường 6
Nguyễn Kim 254.000 Phường 6
Nguyễn Lâm 212.000 Phường 6
Nhật Tảo 234.000 Phường 6
Tân Phước 189.000 Phường 6
Vĩnh Viễn 275.000 Phường 6
Đào Duy Từ 25.700 Phường 7
Đường 3 Tháng 2 350.000 Phường 7
Hồ Bá Kiện 41.900 Phường 7
Hòa Hảo 197.000 Phường 7
Lý Thường Kiệt 237.000 Phường 7
Nguyễn Chí Thanh 298.000 Phường 7
Nguyễn Kim 265.000 Phường 7
Nhật Tảo 202.000 Phường 7
Vĩnh Viễn 251.000 Phường 7
Bà Hạt 250.000 Phường 8
Điện Biên Phủ 222.000 Phường 8
Đường 3 Tháng 2 245.000 Phường 8
Đường 3/2 312.000 Phường 8
Hồ Bá Kiện 256.000 Phường 8
Ngô Quyền 241.000 Phường 8
Nguyễn Tiểu La 197.000 Phường 8
Nguyễn Tri Phương 243.000 Phường 8
Nhật Tảo 217.000 Phường 8
Vĩnh Viễn 228.000 Phường 8
Bà Hạt 205.000 Phường 9
Đường 3 Tháng 2 208.000 Phường 9
Đường 3/2 132.000 Phường 9
Lý Thái Tổ 239.000 Phường 9
Ngô Gia Tự 356.000 Phường 9
Nguyễn Duy Dương 135.000 Phường 9
Nguyễn Tri Phương 206.000 Phường 9
Sư Vạn Hạnh 244.000 Phường 9
Vĩnh Viễn 258.000 Phường 9

Xem thêm >> giá nhà đất các khu vực khác tại tphcm

Viết một bình luận