CEO, CPO, CFO, CHRO, CCO, CMO là gì?

ceo (chief executive officer): giám đốc điều hành
cpo (chief production officer): giám đốc sản xuất
cfo (chief financial officer): giám đốc tài chính
chro (chief human resources officer): giám đốc nhân sự
cco (chief customer officer): giám đốc kinh doanh

Viết một bình luận

chợ tốt việc làm